Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III - Sesja plakatowa

pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego

Międzynarodowa Konferencja
Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego
​ część III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej, która odbędzie się w niedzielę, 7.04.2019r., w godzinach 9.00-10.00. 

Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 28.02.2019r. Prosimy o przesłanie abstraktu plakatu naukowego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: LINK.

Abstrakt plakatu prezentującego wyniki badań empirycznych lub case study powinien zawierać maksymalnie 250 słów i składać się z następujących części: tytuł, założenia teoretyczne, metoda, wyniki i wnioski. Poster można dodatkowo opisać używając 3-5 słów kluczy, ustawiając je w porządku alfabetycznym.

O zakwalifikowaniu abstraktu będziemy informować drogą mailową w terminie do dnia 10.03.2019r.

Preferowane wymiary posteru to 70x100cm (format B1), orientacja pionowa, druk kolorowy lub czarno-biały.

Prosimy również o przygotowanie "miniaturki" posteru, wydrukowanie jej w formacie A4 oraz powielenie jej w większej ilości do rozdania zainteresowanym uczestnikom konferencji w trakcie trwania sesji plakatowej.

W trakcie sesji posterowej prowadzony będzie konkurs plakatów. Jego regulamin został opublikowany na stronie internetowej konferencji: LINK. Każdy uczestnik konferencji otrzyma kartę do głosowania i będzie mógł oddać głos na najlepszy poster. Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach, tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami konferencji.

Przewidujemy nagrody książkowe dla autorów trzech najlepszych plakatów. Nagrody wręczone zostaną w niedzielę, 7.04.2019, na zakończenie Konferencji.

Prosimy o umieszczanie plakatów na stojakach w sobotę, 6.04.2019, po godz. 17.30 i o ich zdjęcie w niedzielę, 7.04.2019, po godz. 13.30, czyli po zakończeniu Konferencji.

Stojaki będą znajdowały się w holu konferencyjnym.

Udział w sesji plakatowej jest potwierdzany odrębnym certyfikatem. Każdy czynny uczestnik Konferencji otrzyma 65 punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl