Lista członków Zarządu Głównego PTS

Władze PTS:
 1. Prof. dr hab. n. hum. Maria Beisert – Prezeska Zarządu
 2. Dr hab. n. med. Bartosz Grabski – Wiceprezes Zarządu
 3. Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP – Wiceprezes Zarządu

Oraz Członkinie i Członkowie Zarządu:

 1. Mgr Dorota Baran
 2. Dr Andrzej Depko
 3. Dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ
 4. Dr Izabela Fornalik
 5. Mgr Iza Jąderek
 6. Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
 7. Dr Filip Szumski
 8. Dr Marta Szymańska-Pytlińska