Stanowiska PTS

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO (ZG PTS) W SPRAWIE PLANOWANYCH ZMIAN PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD OSOBAMI TRANSPŁCIOWYMI DOŚWIADCZAJĄCYMI NIEZGODNOŚCI PŁCIOWEJ W WIEKU ROZWOJOWYM

Oświadczenie Zarządu Głównego PTS w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (zawartej w druku sejmowym nr 3751) penalizującej działania z zakresu edukacji seksualnej.

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ws. kampanii dezinformacji i ataków skierowanych wobec osób ze społeczności LGBT+ z dnia 6 IX 2019 roku.

STANOWISKO PTS WS SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZDROWOTNEJ I PRAWNEJ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 22.01.2016r​

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie rozróżnienia dwóch odrębnych, lecz nagminnie mylonych pojęć: homoseksualizm i pedofilia z dnia 29.06.2017

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie edukacji seksualnej