Komisja Etyczna ds. badań naukowych PTS

Przewodnicząca
dr Monika Zielona-Jenek (monikazj@amu.edu.pl)

Członkowie:
prof. dr hab. Zbigniew Lew Starowicz
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
dr Andrzej Depko
mgr Magdalena Mijas
mgr Rafał Rutkowski

Sekretarz:
mgr Marta Szymańska-Pytlińska (marta.szymanska-pytlinska@amu.edu.pl)

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o opinię KE na temat projektu badawczego proszone są o zapoznanie się z Regulaminem pracy Komisji oraz o przygotowanie wniosku w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem. Wnioski lub ewentualne pytania przesyłać można adres przewodniczącej lub sekretarz.

Regulamin pracy PE PTS.pdf

 

Wzór wniosku do KE PTS.pdf