O towarzystwie

Towarzystwo zostało utworzone w czerwcu 1991 roku. Założycielem i Prezesem Zarządu Głównego PTS jest krajowy specjalista z dziedziny seksuologii prof. Zbigniew Lew Starowicz.
Towarzystwo swoje cele osiąga poprzez placówki lecznictwa seksuologicznego, Instytut Seksuologii PTS, kadrę naukową i specjalistów klinicznych, organizowanie konferencji naukowych,  różnych form szkolenia oraz współdziałanie w dokształcaniu w zakresie seksuologii lekarzy i psychologów. Od początku swojej działalności Towarzystwo zorganizowało 19 konferencji naukowo-szkoleniowych oraz było współorganizatorem z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami wielu form popularyzacji i promocji zdrowia seksualnego.
 
Towarzystwo zgodnie z regulaminem przyznaje swoim członkom certyfikaty seksuologa klinicznego oraz superwizora psychoterapii zaburzeń seksualnych, specjalisty w zakresie edukacji seksualnej i seksuologa sądowego.
 
PTS wydaje naukowe czasopismo pt. „Seksuologia Polska”.
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest członkiem European Federation of Sexology i World Association for Sexual Health.

Zgodnie z § 9 Statutu PTS, wszystkie funkcje sprawowane w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym przez jego członków pełnione są honorowo.