Kodeks etyczny PTS

Kodeks Etyczny PTS został opracowany na podstawie propozycji autorstwa przez prof. Alicję Przyłuską-Fiszer, mgr Jarosława Stusińskiego i prof. Zbigniewa Lew-Starowicza (Lew-Starowicz, Przyłuska-Fiszer i Stusiński, 2015). Po dalszym opracowaniu i wprowadzeniu zmian przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz konsultacji projektu z Członkami PTS oraz wprowadzeniu napływających uwag projekt Kodeksu został poddany dyskusji na Walnym Zgromadzeniu  Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego  19.11.2016  r. Walne Zgromadzenie PTS wyraziło zgodę na przyjęcie Kodeksu przez Zarząd po wprowadzeniu uzgodnionych zmian. Ostateczną wersję Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego przyjęto 03.03.2017r.

Pobierz Kodeks etyczny PTS