Zakład Seksuologii Sądowej w Koszalinie

Instytut Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie
Zakład Seksuologii Sądowej w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 119, 75-601 Koszalin

kierownik: lek. spec. seksuolog Stanisław Dorosz
tel. 600-645-277, fax. 94/348-09-70,
e-mail: biuro@oesmedison.pl
www.oesmedison.pl

zakres działalności: 
- Zakład zajmuje się prowadzeniem badań i organizacją konferencji szkoleń z zakresu diagnostyki, opiniowania i terapii seksuologicznej.
- Opiniuje w zakresie seksuologii, psychiatrii i psychologii na zlecenie Sądów, Prokuratur i Policji.
- Współdziała w specjalizowaniu lekarzy w zakresie seksuologii, prowadzonym przez Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON. 
- współpracuje z Polskim Towarzystwem Psychiatrii Sądowej.