Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

W związku z ustawą ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii (zwany dalej Zespołem ekspertów), którego skład podano w poprzednim komunikacie), opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii i przesłał go do wstępnej akceptacji do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ustawa przewiduje dwa sposoby uzyskania tytułu specjalisty psychoseksuologa:

1) ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,

2) uznanie dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego i zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne kształciło do tej pory psychologów – seksuologów klinicznych przez proces certyfikacji zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym w 2002r. i znowelizowanym w 2011. Ponieważ proces dotychczasowego kształcenia spełnia standardy, podobne do standardów certyfikowania specjalistów w innych towarzystwach naukowych Zespół ekspertów zmierza  do tego by posiadanie certyfikatu seksuologa klinicznego potwierdzało wysokie kwalifikacje psychologów i traktowane było jako wystarczający dorobek potrzebny do uzyskania tytułu specjalisty za pomocą drugiego z wymienionych sposobów. Z tego powodu uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku. Prosimy wysyłać informację o chęci skorzystania z tej możliwości do Wiceprezesa PTS prof. dr hab. Marii Beisert na adres: beisert@amu.edu.pl

W imieniu Zespołu ekspertów
Prof. dr hab. Maria Beisert