Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości. Proszę wysyłać informację na ten temat do Wiceprezesa PTS prof. dr hab. Marii Beisert na adres: beisert@amu.edu.pl w terminie do 28.02.2018r.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przedstawi Dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego listę osób rekomendowanych do uzyskania tytułu psychoseksuologa drogą uznania dotychczasowego dorobku. Na liście tej znajdą się osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie, legitymują się certyfikatem seksuologa klinicznego PTS i prowadzą udokumentowaną praktykę kliniczną po uzyskaniu w/w certyfikatu.