Uwaga! Skreślenia z listy członków PTS z powodu niepłacenia składek

W imieniu Zarządu Głównego PTS przypominam o konieczności regularnego płacenia składek członkowskich. Od 2006 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 150 zł. Składki należy wpłacać na konto PKO BP XV O/W-wa 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978 . W przelewie należy wyszczególnić, za jakie lata wpłacana jest zaległość.

W przypadku braku uregulowania zaległych składek do dnia 1 lipca 2018 r., zgodnie z § 15 Statutu PTS, osoby zalegające zostaną automatycznie skreślone z listy członków PTS.

O ponowne przyjęcie do PTS można starać się po uregulowaniu zaległych składek.

O wysokości zaległości można dowiedzieć się poprzez kontakt mailowy z Panią Krystyną Moskal (Księgową) krystyna.mos1@wp.pl oraz z Izabelą Fornalik (Skarbnikiem) izabela.fornalik@gmail.com .

Informuję, iż można zgłosić się do Zarządu Głównego PTS z wnioskiem o rozłożenie zaległych płatności na raty. Każda decyzja będzie rozpatrywana indywidualnie.

W imieniu Zarządu Głównego
dr Izabela Fornalik, Skarbnik PTS