Walne zgromadzenie członków PTS

Szanowni Członkowie i Członkinie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego!

W imieniu Zarządu Głównego PTS zapraszamy do udziału w sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 28 października br. w Centrum Konferencyjnym i Szkoleniowym mieszczącym się w Sound Garden Hotel (ul. Żwirki i Wigury 18) w Warszawie.

Zgodnie z § 28 Statutu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego pierwszy termin Walnego Zgromadzenia zaplanowano na godz. 17.45, a drugi na godz. 18.00.

Jeśli Państwo nie jesteście uczestnikami konferencji towarzyszącej Walnemu Zgromadzeniu, prosimy o przybycie około godziny 17.15, w celu złożenia podpisu oraz pobrania stosownych dokumentów.

Obecność Członków w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PTS jest bezpłatny. Osobą uprawnioną do głosowania jest członek PTS mający opłacone składki do 2022 r. włącznie.

Porządek obrad prezentuje się następująco:

  • Otwarcie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków PTS.
  • Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  • Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdania Zarządu Głównego, Sądu
  • Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTS
  • Wybory władz statutowych
  • Przyjęcie wniosków i uchwał
  • Zamknięcie obrad

Zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji oraz do polubienia strony PTS na FB, na której prezentujemy aktualności. Można na niej znaleźć szczegółowe informacje dotyczące Konferencji.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089788577019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego