Odszedł Doktor nauk medycznych Wiesław Czernikiewicz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Doktora nauk medycznych Wiesława Czernikiewicza, ginekologa, seksuologa, biegłego sądowego, wykładowcy, współzałożyciela i wieloletniego Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Dr n. med. Wiesław Czernikiewicz urodził się 25 kwietnia 1945 roku w Radomiu. W dniu 18 września 1970 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie i został lekarzem. Następnie, w dniu 19 kwietnia 1977 roku, zdobył specjalizację medyczną z ginekologii i położnictwa, a w dniu 29 października 1984 roku z seksuologii. Rok później, tj. 18 grudnia 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

W 1981 roku został współorganizatorem Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP, gdzie pracował przez ponad 20 lat. Następnie przez niespełna 20 lat pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Jednocześnie był wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie od 15 lat był kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej. Od początku istnienia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, to jest przez 30 lat, był jego wiceprezesem. Był doskonałym nauczycielem młodych pokoleń lekarzy i psychologów, bardzo dobrze wspominanym i uwielbianym przez studentów i specjalizantów. Dał się poznać jako wielki pasjonat swojego zawodu, autorytet i zapadająca w pamięć osobowość. Szczególnie bliska jego sercu była seksuologia sądowa, której oddał część swojego życia pisząc opinie jako biegły sądowy. Okazywał szacunek, uwagę swoim pacjentom. Jego praca była jego powołaniem i pasją, w której znajdował spełnienie.

Prywatnie był człowiekiem renesansu, estetą i prawdziwym humanistą. Miał szerokie zainteresowania, które zawsze zgłębiał z wielką pasją. Nie znosił bylejakości. Fascynował się architekturą, malarstwem i operą. Pasjonowała Go różnorodność natury, zarówno tej żyjącej, jak i nieożywionej. Radość i odprężenie znajdował w spacerach i wycieczkach z bliskimi, wędkowaniu. Kochał przyrodę i las. Do końca zachował sprawność intelektualną i fizyczną.

Dr n. med. Wiesław Czernikiewicz w pamięci wielu osób pozostanie nie tylko jako wspaniały specjalista i wykładowca niezwykle oddany swej pracy, ale przede wszystkim Przyjaciel, człowiek nietuzinkowy, błyskotliwy, z dużym poczuciem humoru.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Wiesław Czernkiewicz