Uchwała określająca stanowisko PTS w sprawie edukacji seksualnej

W dniu 15.03.2019r. Zarząd Główny podjął uchwałę określającą stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie edukacji seksualnej.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne popiera projekt Ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych przygotowany przez Kampanię Przeciw Homofobii uznając praktyki konwersyjne za sprzeczne z współczesną wiedzą seksuologiczną i standardami etycznymi zawodu seksuologa.