Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 9.12.2022 r. - stanowisko PTS w sprawie rzetelności publikacji naukowych na temat seksualności człowieka

W związku z napływającymi do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS) skargami dotyczącymi nierzetelnych treści pojawiających się w publikacjach naukowych obejmujących tematykę seksualności człowieka wzywamy wszystkich członków PTS oraz wszystkie osoby publikujące prace naukowe na temat seksualności człowieka a także osoby redagujące publikacje książkowe i wydawnictwa do przestrzegania podstawowych zasad związanych z rzetelnym i uczciwym publikowaniem.

  1. Publikowane treści muszą odpowiadać pod względem merytorycznym aktualnemu stanowi wiedzy i aktualnym paradygmatom obowiązującym w seksuologii.

  2. Ilekroć osoby autorskie przedstawiają treści o innym charakterze powinny bezwzględnie podać źródło publikowanych treści, a jeśli są to ich poglądy i doświadczenia osobiste wyraźnie poinformować o tym w tekście. Dodatkowo wskazane jest wyraźne zaznaczenie, jak mają się one i w jaki sposób niezgodne są z aktualnymi badaniami, obowiązującym paradygmatem, czy zakumulowanym doświadczeniem klinicznym podzielanym przez innych specjalistów i na jakiej podstawie osoba autorska nie podziela tych dominujących poglądów.

  3. Ważnym elementem jest także, oprócz spraw stricte merytorycznych, zadbanie o właściwy język stosowany w publikacjach, tak aby odpowiadał on obowiązującym standardom.

  4. Powyższe uwagi mają szczególne zastosowanie w publikacjach dotyczących zjawisk i osób objętych społecznym naznaczeniem i wykluczeniem a w przeszłości patologizowanych przez tradycyjną seksuologię i psychiatrię, takich jak dla przykładu homo- i biseksualność oraz transpłciowość.

  5. W przypadku wydawania podręczników akademickich zamieszczane treści muszą bezwzględnie odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy i obowiązującym paradygmatom.