Korespondencja do członków PTS będzie przesyłana wyłącznie pocztą

Informujemy, że od dnia 1.07.2018 korespondencja do członków PTS będzie przesyłana wyłącznie pocztą elektroniczną. Prosimy o uzupełnienie danych przez osoby, które dotychczas nie przekazały swoich adresów

e-mailowych. Dane kontaktowe należy przesyłać na adres izabela.fornalik@gmail.com. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród innych członków PTS.

Wszystkim Członkom Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy Zarząd PTS