Wyniki walnego zgromadzenia PTS

Szanowni Państwo,
Drogie Członkinie i Członkowie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego,

31 sierpnia 2023 zakończyła się dotychczasowa kadencja władz Towarzystwa: Prezesa, Wiceprezesów, Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Kadencja ta została przedłużona o dwa lata z uwagi na stan epidemii i brak możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia, co wynikało bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (zgodnie z  art. 10 ust 1f ustawy prawo o stowarzyszeniach). Nowe wybory władz Towarzystwa zostały zaplanowane zgodnie z treścią rozporządzenia, tj. maksymalnie 60 dni od odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odbyło się 28.10.2023, w Centrum Konferencyjnym i Szkoleniowym mieszczącym się w Sound Garden Hotel (ul. Żwirki i Wigury 18) w Warszawie. Zgodnie z § 28 Statutu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego pierwszy termin Walnego Zgromadzenia zaplanowano na godz. 17.45, a drugi na godz. 18.00. Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 18.00.

Na osobę przewodniczącą Zgromadzeniu został zaproponowany dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP, który wyraził zgodę na kandydowanie i został wybrany na tę funkcję jednogłośnie.

Przewodniczący potwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, powitano Członkinie i Członków, a następnie otworzono Zgromadzenie.

Kolejno przedstawiono efekty pracy Zarządu, jak również Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, pod przewodnictwem dr n. med. Sylwii Jędrzejewskiej, zakończyło się wnioskiem o głosowanie nad udzieleniem absolutorium dotychczasowemu Zarządowi, w składzie:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew Starowicz - Prezes

Prof. dr hab. n. hum. Maria Beisert - Wiceprezes

Dr hab. n. med. Bartosz Grabski - Wiceprezes

Mgr Andrzej Ballaun - Sekretarz

Dr Izabela Fornalik - Skarbnik 

Dr n. med. Andrzej Depko - członek Zarządu

Dr n. med. Stanisław Dulko - członek Zarządu

Dr n. med. Sławomir Jakima - członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk - członek Zarządu

Prof. CMKP dr hab. n. med Michał Lew-Starowicz - członek Zarządu

Dr Filip Szumski - członek Zarządu

W głosowaniu tajnym odchodzący Zarząd Towarzystwa uzyskał absolutorium zdecydowaną większością głosów.

Następnie wybrano i powołano nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którego skład przedstawia się następująco:

 1. Prof. dr hab. n. hum. Maria Beisert – Prezeska Zarządu

 2. Dr hab. n. med. Bartosz Grabski – Wiceprezes Zarządu

 3. Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP – Wiceprezes Zarządu

Oraz Członkinie i Członkowie Zarządu:

 1. Mgr Dorota Baran

 2. Dr Andrzej Depko

 3. Dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

 4. Dr Izabela Fornalik

 5. Mgr Iza Jąderek

 6. Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

 7. Dr Filip Szumski

 8. Dr Marta Szymańska-Pytlińska

Kolejno wybrano skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego:

Komisja Rewizyjna:

 1. Dr Małgorzata Dosiak - Przewodnicząca

 2. Mgr Joanna Płuska

 3. Mgr Marta Ptaszyńska

 

Sąd Koleżeński

 1. Dr Aleksandra Chodecka – Przewodnicząca

 2. Mgr Katarzyna Pachniewska

 3. Mgr Małgorzata Pogorzelska

Po zamknięciu obrad odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu Towarzystwa, którego treścią było, między innymi, zatwierdzenie zdanych egzaminów na Certyfikowanego Seksuologa Klinicznego PTS.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 27.10.2023 grono Psychologów-Seksuologów Klinicznych powiększyło się o następujące 4 osoby:

Mgr Kamila Jakubiak-Leńczuk (certyfikat nr 147)

Mgr Maciej Paschke (certyfikat nr 148)

Dr Katarzyna Pilarczyk-Parchamowicz (certyfikat nr 149)

Mgr Marika Witkoś (certyfikat nr 150).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej!

W tym miejscu pragniemy również złożyć wyrazy uznania odchodzącemu Zarządowi PTS.

Dziękujemy również prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi Lew-Starowiczowi oraz odchodzącym członkom Zarządu za wieloletnią pracę. Jednocześnie składamy serdeczne gratulacje prof. dr hab. n. hum. Marii Beisert w związku z objęciem funkcji Prezeski Zarządu.

W imieniu Prezeski Zarządu Głównego PTS, Prof. dr hab. n. hum Marii Beisert, dziękujemy Państwu za tak liczny udział w Konferencji i udział w Walnym Zgromadzeniu. Chcemy, aby nasze dalsze działania sprzyjały budowaniu atmosfery dialogu, otwartości i służyły wzajemnemu porozumieniu.

W imieniu Zarządu PTS
​Izabela Jąderek