Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.599), powołał Zespół Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii, w składzie:

  • prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz (kierownik zespołu)
  • prof. dr hab. Maria Beisert
  • prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
  • dr Filip Szumski
  • mgr Monika Szymańska

Ponadto, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.599), powołał Zespół Ekspertów do akredytacji jednostek ubiegających się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego i staży specjalizacyjnych w dziedzinie psychoseksuologii, w składzie:

  • prof. dr hab. Maria Beisert (kierownik zespołu)
  • prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
  • prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
  • dr Filip Szumski