Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III - Sesja plakatowa

pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego

Międzynarodowa Konferencja
Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego
​ część III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej, która odbędzie się w niedzielę, 7.04.2019r., w godzinach 9.00-10.00. 

Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 28.02.2019r. Prosimy o przesłanie abstraktu plakatu naukowego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: LINK.

Abstrakt plakatu prezentującego wyniki badań empirycznych lub case study powinien zawierać maksymalnie 250 słów i składać się z następujących części: tytuł, założenia teoretyczne, metoda, wyniki i wnioski. Poster można dodatkowo opisać używając 3-5 słów kluczy, ustawiając je w porządku alfabetycznym.

O zakwalifikowaniu abstraktu będziemy informować drogą mailową w terminie do dnia 10.03.2019r.

Preferowane wymiary posteru to 70x100cm (format B1), orientacja pionowa, druk kolorowy lub czarno-biały.

Prosimy również o przygotowanie "miniaturki" posteru, wydrukowanie jej w formacie A4 oraz powielenie jej w większej ilości do rozdania zainteresowanym uczestnikom konferencji w trakcie trwania sesji plakatowej.

W trakcie sesji posterowej prowadzony będzie konkurs plakatów. Jego regulamin został opublikowany na stronie internetowej konferencji: LINK. Każdy uczestnik konferencji otrzyma kartę do głosowania i będzie mógł oddać głos na najlepszy poster. Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach, tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami konferencji.

Przewidujemy nagrody książkowe dla autorów trzech najlepszych plakatów. Nagrody wręczone zostaną w niedzielę, 7.04.2019, na zakończenie Konferencji.

Prosimy o umieszczanie plakatów na stojakach w sobotę, 6.04.2019, po godz. 17.30 i o ich zdjęcie w niedzielę, 7.04.2019, po godz. 13.30, czyli po zakończeniu Konferencji.

Stojaki będą znajdowały się w holu konferencyjnym.

Udział w sesji plakatowej jest potwierdzany odrębnym certyfikatem. Każdy czynny uczestnik Konferencji otrzyma 65 punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl