Członkowstwo

Aby dołączyć do Polskiego Związku Seksuologicznego należy przesłać wypełniony wniosek z wymaganymi załącznikami

Pobierz deklarację przystąpienia do PTS

 

na adres PTS:
ul. Marymoncka 34,
01-813 Warszawa

Ze względu na przepisy RODO wniosek nie może być przesłany drogą elektroniczną.