Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

W związku z ustawą ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii (zwany dalej Zespołem ekspertów), którego skład podano w poprzednim komunikacie), opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii i przesłał go do wstępnej akceptacji do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ustawa przewiduje dwa sposoby uzyskania tytułu specjalisty psychoseksuologa:

1) ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,

2) uznanie dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego i zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne kształciło do tej pory psychologów – seksuologów klinicznych przez proces certyfikacji zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym w 2002r. i znowelizowanym w 2011. Ponieważ proces dotychczasowego kształcenia spełnia standardy, podobne do standardów certyfikowania specjalistów w innych towarzystwach naukowych Zespół ekspertów zmierza  do tego by posiadanie certyfikatu seksuologa klinicznego potwierdzało wysokie kwalifikacje psychologów i traktowane było jako wystarczający dorobek potrzebny do uzyskania tytułu specjalisty za pomocą drugiego z wymienionych sposobów. Z tego powodu uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku. Prosimy wysyłać informację o chęci skorzystania z tej możliwości do Wiceprezesa PTS prof. dr hab. Marii Beisert na adres: beisert@amu.edu.pl

W imieniu Zespołu ekspertów
Prof. dr hab. Maria Beisert