Stanowisko zarządu PTS w sprawie zarzutów wobec dr Wiesława Czernikiewicza

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTS Z DNIA 21.06.2013

dotycząca zarzutów wobec wiceprezesa PTS dr Wiesława Czernikiewicza

W odniesieniu do zarzutów zawartych w programie Superwizjer TVN wyemitowanym 23.04.2013r. Zarząd Główny PTS po zapoznaniu się z następującą dokumentacją:

  1. Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 kwietnia 2011r.
  2. Protokołu Końcowego z Prac Komisji Antymobbingowej powołanej zarządzeniem Dyrektora nr 46/2010 z dnia 23.12.2010r.
  3. Oświadczenie dr Sławomira Jakimy biegłego na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego
  4. Oświadczenie dr Andrzeja Depki, obrońcy na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego
  5. Pismo Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z 07.05.2013r.

Pismo prorektora ds. kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Anny Kamińskiej z dnia 11.04.2011r. uznał, że w świetle przedstawionej dokumentacji zarzuty w niej ujęte i przedstawione w w/w programie TVN okazały się bezzasadne. Natomiast w odniesieniu do wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie z dnia 07.03.2013r. orzekającego wobec dr Wiesława Czernikiewicza karę upomnienia za nie uzyskanie pisemnej zgody trzech pacjentek na badanie ginekologiczno - seksuologiczne z użyciem wibratora zarząd wstrzymuje się z zajęciem stanowiska do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem.