Aktualności
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
2016-01-26 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016r

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i projektów aktów wykonawczych do w/w ustawy (zawartych w Druku sejmowym Sejmu VIII kadencji nr 189)

czytaj więcej
2015-11-18 Zaległe składki członkowskie

W imieniu Zarządu Głównego PTS, informujemy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Od 2006r wysokość składki członkowskiej wynosi 150zł.

czytaj więcej
2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej
Konferencje

2017-08-24 II Międzynarodowa Konferencja "Rehabilitacja Seksualna 2017. Seksualność bez barier i uprzedzeń"

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Stanowisko zarządu PTS w sprawie zarzutów wobec dr Wiesława Czernikiewicza

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTS Z DNIA 21.06.2013

dotycząca zarzutów wobec wiceprezesa PTS dr Wiesława Czernikiewicza

W odniesieniu do zarzutów zawartych w programie Superwizjer TVN wyemitowanym 23.04.2013r. Zarząd Główny PTS po zapoznaniu się z następującą dokumentacją:

  1. Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 kwietnia 2011r.
  2. Protokołu Końcowego z Prac Komisji Antymobbingowej powołanej zarządzeniem Dyrektora nr 46/2010 z dnia 23.12.2010r.
  3. Oświadczenie dr Sławomira Jakimy biegłego na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego
  4. Oświadczenie dr Andrzeja Depki, obrońcy na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego
  5. Pismo Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z 07.05.2013r.

Pismo prorektora ds. kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Anny Kamińskiej z dnia 11.04.2011r. uznał, że w świetle przedstawionej dokumentacji zarzuty w niej ujęte i przedstawione w w/w programie TVN okazały się bezzasadne. Natomiast w odniesieniu do wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie z dnia 07.03.2013r. orzekającego wobec dr Wiesława Czernikiewicza karę upomnienia za nie uzyskanie pisemnej zgody trzech pacjentek na badanie ginekologiczno - seksuologiczne z użyciem wibratora zarząd wstrzymuje się z zajęciem stanowiska do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem.