Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Stanowisko zarządu PTS w sprawie zarzutów wobec dr Wiesława Czernikiewicza

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTS Z DNIA 21.06.2013

dotycząca zarzutów wobec wiceprezesa PTS dr Wiesława Czernikiewicza

W odniesieniu do zarzutów zawartych w programie Superwizjer TVN wyemitowanym 23.04.2013r. Zarząd Główny PTS po zapoznaniu się z następującą dokumentacją:

  1. Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 kwietnia 2011r.
  2. Protokołu Końcowego z Prac Komisji Antymobbingowej powołanej zarządzeniem Dyrektora nr 46/2010 z dnia 23.12.2010r.
  3. Oświadczenie dr Sławomira Jakimy biegłego na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego
  4. Oświadczenie dr Andrzeja Depki, obrońcy na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego
  5. Pismo Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z 07.05.2013r.

Pismo prorektora ds. kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Anny Kamińskiej z dnia 11.04.2011r. uznał, że w świetle przedstawionej dokumentacji zarzuty w niej ujęte i przedstawione w w/w programie TVN okazały się bezzasadne. Natomiast w odniesieniu do wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie z dnia 07.03.2013r. orzekającego wobec dr Wiesława Czernikiewicza karę upomnienia za nie uzyskanie pisemnej zgody trzech pacjentek na badanie ginekologiczno - seksuologiczne z użyciem wibratora zarząd wstrzymuje się z zajęciem stanowiska do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem.