Sesja plakatowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej, która odbędzie się w niedzielę 24.11.2019 w godzinach porannych.

Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 01.10.2019 r. Prosimy o przesłanie abstraktu plakatu naukowego na adres email: zgloszenia@pts-seksuologia.pl oraz zarejestrowanie przez formularz: http://pts-seksuologia.pl/users/formularz_zgloszeniowy

Wytyczne do przygotowania abstraktu:

do 250 słów, w tym podział na wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.

Abstrakt musi zawierać dane autora/autorów (imię, nazwisko, afiliacja). Przynajmniej jeden z autorów musi być uczestnikiem konferencji. 

O zakwalifikowaniu abstraktu będziemy informować drogą mailową.

Preferowane wymiary posteru to 70x100cm (format B1), orientacja pionowa, druk kolorowy lub czarno-biały.

Prosimy również o przygotowanie “miniaturki” posteru, wydrukowanie jej w formacie A4 oraz powielenie jej w większej ilości do rozdania zainteresowanym uczestnikom konferencji w trakcie trwania sesji plakatowej.

Prosimy o dostarczenie plakatów w sobotę, 23.10.2019 w trakcie rejestracji i o ich zdjęcie w niedzielę, 24.10.2019, po zakończeniu Konferencji.

Autorów prosimy także o obecność przy plakatach w czasie trwania sesji posterowej w niedzielę. Pozwoli to na wymianę poglądów i dyskusje między autorami, uczestnikami konferencji oraz przedstawicielami Komitetu Naukowego.

Plakaty zaprezentowane w czasie konferencji będą brały udział w konkursie. Jego regulamin został opublikowany na stronie internetowej konferencji LINK.

W konkursie Komitet Naukowy będzie oceniał przygotowane plakaty uwzględniając, jako kryteria: oryginalność zaprezentowanego zagadnienia, rzetelność naukową prezentacji oraz jej komunikatywność. Ocena ta będzie zmierzała do wyłonienia trzech najlepszych naukowo plakatów, które zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi.

Konkurs przewiduje ponadto wyróżnienie trzech plakatów nagrodami publiczności. Każdy uczestnik konferencji otrzyma kartę do głosowania i będzie mógł oddać głos na jeden poster, który według jego oceny wnosi ważne lub nowe treści poszerzające wiedzę odbiorców.

Łącznie w konkursie zostanie zatem wyróżnionych nagrodami 6 plakatów. Nagrody wręczone zostaną w niedzielę, 24.10.2019, na zakończenie Konferencji.

Udział w sesji plakatowej jest potwierdzany odrębnym certyfikatem. Każdy czynny uczestnik Konferencji otrzyma 40 punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: zgloszenia@pts-seksuologia.pl