O konferencji

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny PTS informuje, że 22 – 23 kwietnia 2022 roku odbędzie się

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Jubileusz XXX-lecia

Wykładowcami/wykładowczyniami będą wybitni/wybitne specjaliści/specjalistki krajowi/krajowe prezentujący/prezentujące najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym przedstawione na tle rozwoju polskiej seksuologii. Dzięki uczestnictwie w Konferencji będą Państwo mogli poszerzyć wiedzę i udoskonalić swoje kompetencje, utrzymując kontakt ze środowiskiem specjalistów w dziedzinie seksuologii.

Konferencja ma w całości charakter zdalny.

Rejestracja na Konferencję zostanie uruchomiona 25.01.2022 r.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://konferencjapts.pl/

W celu rejestracji na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.office.com/r/ah5UhavHVy

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 15 punktów (udział bierny), 3 punkty (udział w warsztatach).

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji w sposób czynny poprzez zgłoszenie plakatu, co umożliwi zdobycie 40 punktów edukacyjnych w postępowaniu prowadzącym do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie abstraktu i uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego konferencji, a także wniesienie opłaty konferencyjnej po zaakceptowaniu wystąpienia.

Wytyczne do przygotowania abstraktu: do 250 słów, w tym podział na wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Abstrakt musi zawierać: dane autorów/autorek (imię, nazwisko, afiliacja). Przynajmniej jeden/jedna z autorów/autorek musi być zarejestrowanym uczestnikiem konferencji. Certyfikat uczestnictwa czynnego otrzymają jedynie uczestniczący w konferencji autorzy/autorki.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: zgloszenia@pts-seksuologia.pl do 14.02.2022.

Poniżej przedstawiono zestawienie opłat konferencyjnych:

Opłata konferencyjna

Opłata do 14.03.2022

Opłata po 14.03.2022 do 11.04.2022

Opłata podstawowa

300

350

Opłaty zniżkowe

Członkowie/Członkinie PTS*

150

200

Doktoranci/Doktorantki*

100

150

Studenci/Studentki**

100

150

Opłata warsztatowa

Członkowie/Członkinie PTS*

BEZPŁATNE*

BEZPŁATNE*

Pozostałe osoby

100

100

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom/członkiniom PTS jest bieżące uregulowanie składki Członkowskiej (włącznie z rokiem 2022).

**Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na

adres mailowy: zgloszenia@pts-seksuologia.pl

 

Udział w warsztatach dla Członków/Członkiń Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (mających uregulowane składki członkowskie włącznie z rokiem 2022) jest bezpłatny. Udział pozostałych osób – 100 PLN.

Opłaty proszę wnosić na konto:

PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Ul. Marymoncka 34

01-813 Warszawa

 

W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „imię i nazwisko + opłata konferencyjna: konferencja pts 2022”.

 

Kolejne komunikaty rozsyłane zostaną do uczestników Konferencji (drogą elektroniczną) oraz będą umieszczane na stronach internetowych:

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: zgloszenia@pts-seksuologia.pl

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal mail: krystyna.mos1@wp.pl telefon: 502 918 336.

Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie: https://pts-seksuologia.pl/sites/strona/107/regulamin-konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa. Więcej informacji w przedmiocie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zamieszczamy pod adresem: https://pts-seksuologia.pl/images/pts-rodo.pdf