O konferencji

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
ma zaszczyt zaprosić do udziału

w

Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej pt. "Seksuologia współczesna"

Formularz zgłoszeniowy na Ogólnopolską konferencję Naukowo-Szkoleniową PTS pt. "Seksuologia współczesna"

TERMIN: 22-24.11.2019
MIEJSCE: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34.

Konferencja jest adresowana do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych,
a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii.

Zgłoszenia wystąpień na konferencję przyjmowane są do 01.10.2019

Możliwe jest zgłaszanie wystąpień ustnych lub plakatów. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie abstraktu i uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego konferencji, a także wniesienie opłaty konferencyjnej po zaakceptowaniu wystąpienia. 

Wytyczne do przygotowania abstraktu: do 250 słów, w tym podział na wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.

Abstrakt musi zawierać: dane autora/autorów (imię, nazwisko, afiliacja), oraz informację do jakiej sesji zgłaszany jest abstrakt (sesja ustna, sesja plakatowa). Przynajmniej jeden z autorów musi być uczestnikiem konferencji. 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: zgloszenia@pts-seksuologia.pl

Zgłoszenie biernego udziału w konferencji będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Będzie on dostępny na stronie: www.pts-seksuologia.pl od 16.09.2019 r.

Na konferencji wystąpi gość specjalny:

Griet De Cuypere MD, PhD z Belgii (Uniwersytet w Gandawie; Centrum Seksualności i Płci) z wykładem: Gender dysphoria/gender incongruence: evolution of the past decades.

W ramach wykładów poruszony zostanie też temat standardów postępowania w przypadku diagnozy dysforii płciowej, a także zagadnienie dysforii płciowej u osób ze spektrum autyzmu.

Organizatorzy przewidują:

  1. przeprowadzenie debaty dotyczącej sytuacji edukacji seksualnej w Polsce,
  2. przeprowadzenie sesji tematycznych z wystąpieniami zgłoszonymi wcześniej przez uczestników konferencji,
  3. przeprowadzenie sesji plakatowej,
  4. przeprowadzenie w dniu 22.11.2019r. (bezpłatnych dla Członków PTS) następujących wykładów i warsztatów szkoleniowych:

„Konstruowanie opinii sądowej z perspektywy seksuologa: standardy i praktyka” (wykład szkoleniowy) – brak limitu miejsc – Autorka: prof. dr hab. Maria Beisert

- „Opiniowanie w ramach Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. o osobach stwarzających zagrożenie” – 16 miejsc - opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym; decyduje kolejność zgłoszeń – Autor: dr Wiesław Czernikiewicz, mgr Dorota Baran/.

Opłaty konferencyjne:

 

Członkowie PTS*

Osoby nie będące członkami PTS

Doktoranci**

Studenci**

Wczesna wpłata (do 15.10.2019)

250 PLN

450 PLN

150 PLN

100 PLN

Wpłata do 15.11.2019

300 PLN

500 PLN

200 PLN

150 PLN

Wpłata po 15.11.2019 lub podczas konferencji

350 PLN

550 PLN

250 PLN

200 PLN

 *Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej.
**Warunkiem uzyskania zniżki studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy:  zgloszenia@pts-seksuologia.pl; warunkiem uzyskania zniżki dla doktorantów jest przesłanie skanu zaświadczenia/legitymacji na ten sam adres

Opłaty należy dokonywać na konto PTS (21 1020 1156 0000 7102 0059 4978) z dopiskiem: opłata konferencyjna PTS 22-24.11.2019. Decydującą datą jest data zaksięgowania przelewu na koncie PTS.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • catering w czasie konferencji.

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal mail:   krystyna.mos1@wp.pl  telefon: 502 918 336.

Sekretariat konferencji:
Pani Katarzyna Glimos
tel. 22 834 86 11 w godz. 7:30 - 15:30

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 40 udział czynny (plakat lub wystąpienie), 15 udział bierny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy:  zgloszenia@pts-seksuologia.pl

Dokładne informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.pts-seksuologia.pl