Komitety

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Maria Beisert
 • prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz


Członkowie:

 • dr hab. med. Michał Lew-Starowicz, Prof. CMKP/IPiN
 • dr n. med. Wiesław Czernikiewicz
 • dr n. hum. Filip Szumski
 • dr n. hum. Izabela Fornalik
 • dr n. med. Andrzej Depko
 • dr n. med. Stanisław Dulko
 • dr n. med. Bartosz Grabski
 • dr n. med. Sławomir Jakima
 • mgr Andrzej Ballaun

 
Komitet Organizacyjny Konferencji:


Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Sekretarz:

 • mgr Katarzyna Glimos

Członkowie:

 • prof. dr hab. Maria Beisert
 • dr n. hum. Izabela Fornalik
 • dr n. hum. Filip Szumski
 • dr n. med. Bartosz Grabski
 • dr hab. med. Michał Lew-Starowicz, Prof. CMKP/IPiN
 • dr n. med. Andrzej Depko
 • dr n. med. Wiesław Czernikiewicz
 • dr n. med. Stanisław Dulko
 • dr n. med. Sławomir Jakima
 • mgr Andrzej Ballaun
 • dr n. hum. Monika Zielona-Jenek
 • mgr Katarzyna Pilarczyk
 • mgr Olga Węglerska