Komitety

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Lew Starowicz

 • Prof. dr hab. Maria Beisert  

 • Dr n. med. Wiesław Czernikiewicz  

 • Mgr Andrzej Ballaun 

 • Dr n. hum. Izabela Fornalik 

 • Dr n. med. Andrzej Depko  

 • Dr n. med. Bartosz Grabski 

 • Dr n. med. Stanisław Dulko 

 • Dr n. med. Sławomir Jakima 

 • Prof. CMKP dr hab. n. med Michał Lew-Starowicz   

 • Dr n. hum. Filip Szumski  

 • Dr n. hum. Monika Zielona-Jenek

 
Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Lew Starowicz  

 • Prof. dr hab. Maria Beisert  

 • Dr n. med. Wiesław Czernikiewicz  

 • Mgr Andrzej Ballaun 

 • Dr n. hum. Izabela Fornalik 

 • Dr n. med. Andrzej Depko  

 • Dr n. med. Bartosz Grabski 

 • Dr n. med. Stanisław Dulko 

 • Dr n. med. Sławomir Jakima 

 • Prof. CMKP dr hab. n. med Michał Lew-Starowicz   

 • Dr n. hum. Filip Szumski  

 • Mgr Katarzyna Pilarczyk – Parchanowicz

 • Mgr Olga Węglerska