Bankiet

Zapraszamy Uczestników konferencji do udziału w uroczystej kolacji.

Kolacja będzie miała miejsce w sobotę 23.11.2019 o godzinie 20.00 w restauracji Spokojna 15 (https://spokojna15.com/

Adres restauracji: Warszawa, ul. Spokojna 15.

Koszt udziału w kolacji wynosi 170 zł.

Można zgłosić swój udział (wraz z osobą towarzyszącą) do dnia 10.11.2019. przez odrębny formularz. Koszt udziału osoby towarzyszącej 170 zł.

Prosimy, by po zarejestrowaniu się dokonywać wpłat na konto PTS z dopiskiem "bankiet konferencyjny 22-24.11.19".

Serdecznie zapraszamy.

Komitet Organizacyjny Konferencji.