Formularz zgłoszeniowy na bankiet

Zgłaszam swój udział w kolacji w dniu 23.11.19 o godz. 20.00
Kolacja odbędzie się w restauracji Spokojna 15.
Adres: Warszawa ul. Spokojna 15.
Zgłoszenia do dnia: 10.11.2019.
Koszt udziału 170 zł. Wpłaty na konto PTS do dnia 10.11.2019.

Zgłaszam udział osoby towarzyszącej: