Wykład i warsztat szkoleniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnym wykładzie szkoleniowym

i warsztacie, które odbędą się w terminie 22.11.2019 r., w pomieszczeniach dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Warsztat i wykład szkoleniowy stanowią odrębną inicjatywę, w której mogą wziąć udział uczestnicy konferencji.

WYKŁAD SZKOLENIOWY

Temat wykładu: Konstruowanie opinii sądowej z perspektywy seksuologa: standardy i praktyka. Autorka: prof. dr hab. Maria Beisert

Prowadzenie:
Maria Beisert, Filip Szumski

Sytuacja biegłego w świetle nowych regulacji prawnych
Marta Szymańska-Pytlińska, Katarzyna Pilarczyk

Opinia sądowa jako efekt procesu diagnozy przeprowadzanej przez biegłego
Anna Roszyk, Dominika Bartoszak

Decyzje związane z doborem metod psychologicznych w procesie opracowywania opinii sądowej
Monika Zielona-Jenek, Agnieszka Izdebska, Olga Węglerska

Wyniki badań empirycznych jako podstawy dla opracowania opinii sądowej
Maria Beisert, Aleksandra Chodecka

Działania praktyczne jako efekt decyzji teoretycznych w tworzeniu opinii sądowej

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Na wykładzie nie przewiduje się limitu miejsc. Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna
w formularzu rejestracyjnym (w zależności od wielkości sali).

WARSZTAT SZKOLENIOWY

Temat warsztatu: Opiniowanie w ramach Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. o osobach stwarzających zagrożenie. Autor: dr Wiesław Czernikiewicz

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

W grupie warsztatowej przewiduje się 16 miejsc.

Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym; decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce na wykładzie szkoleniowym i na warsztacie jest zagwarantowane osobom, które wniosą opłatę konferencyjną. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Program godzinowy wykładu szkoleniowego i warsztatów zaprezentowano w poniższej tabeli.

 

Od 14:30

Rejestracja uczestników

16:00 – 17:00

Warsztat/Wykład szkoleniowy

17:15 – 17:30

Przerwa kawowa

17:30 – 19:00

Warsztat/Wykład szkoleniowy – kontynuacja

Udział w wykładzie szkoleniowym i warsztacie dla Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (mających uregulowane składki członkowskie) jest bezpłatny.

Udział pozostałych osób – 100 PLN

Opłaty należy dokonywać na konto PTS (21 1020 1156 0000 7102 0059 4978) z dopiskiem: opłata za warsztat szkoleniowy22.11.19. Decydującą datą jest data zaksięgowania przelewu na koncie PTS.

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztacie/w wykładzie szkoleniowym.