Prelegenci

Griet De CuypereGriet De Cuypere 

Griet De Cuypere jest psychiatrą i psychoterapeutką – byłym kierownikiem zespołu ds. płci w Centrum Seksuologii i Płci przy Uniwersyteckim Szpitalu w Gandawie w Belgii (1985 – 2015).

Jest członkinią założycielką ENGI (ang. European Network for the Investigation of Gender Incongruence; Europejskiej Organizacji na Rzecz Badania Niezgodności Płciowej) – biorącą udział w badaniach nad dysforią płciową.

Profesjonalistka z dziedziny zdrowia psychicznego, prowadząca setki osób z dysforią płciową w ciągu ostatnich 30 lat.

Członkini komitetu organizacyjnego Sympozjum WPATH w Gandawie w 2003 roku, skarbniczka WPATH w latach 2005-2007, członkini Zarządu Głównego w latach 2007-2011, 2011-2016, a w latach 2016-2019 reprezentantka EPATH na Zarządzie Głównym WPATH.

Autorka lub współautorka licznych recenzowanych publikacji o zasięgu międzynarodowym i rozdziałów w książkach poświęconych opiece zdrowotnej nad osobami transpłciowymi.

Genderdysphoria/genderincongruence: evolution of the past decades 

Wystąpienie poświęcone będzie zmianom w spojrzeniu na dysforię/niezgodność płciową, które nastąpiły w ostatnich dekadach oraz ich odzwierciedleniu w kolejnych edycjach Standardów Opieki Światowego Towarzystwa na Rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych (ang. World Professional Association for Transgender Health; WPATH), tj. obowiązującej wersji 7 oraz opracowywanej wersji 8 oraz w kolejnych edycjach systemów diagnostycznych, tj. DSM-5 i ICD-11. Integralną częścią wystąpienia będzie czas poświęcony na zadawanie pytań i wymianę opinii z uczestnikami konferencji.

Bartosz Grabski

Bartosz Grabski, dr n. med., specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psychoterapeuta, FECSM (ang. Fellow of the European Committee for Sexual Medicinie),  kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek kilku towarzystw naukowych, w tym Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ISSM, ESSM) oraz Światowego Towarzystwa na Rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych (WPATH), autor i współautor publikacji naukowych poświęconych m.in. problemom osób LGBT, współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu psychologii mniejszości seksualnych, pt. „Wprowadzenie do psychologii LGB” (red. Iniewicz, G., Mijas, M., Grabski, B.), lekarz praktyk zaangażowany w pomoc osobom LGBT, w tym osobom doświadczającym dysforii/niezgodności płciowej.

Standardy Opieki wg WPATH Wersja 7– polskie tłumaczenie i zastosowanie w praktyce

Wystąpienie poświęcone będzie przedstawieniu w zarysie konstrukcji i zawartości Siódmej Wersji Standardów Opieki Światowego Towarzystwa na Rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych (ang. World Professional Association for Transgender Health; WPATH) oraz wybranym aspektom ich praktycznego zastosowania z własnej praktyki klinicznej z uwzględnieniem polskiego kontekstu. Przedstawiony zostanie także proces ich polskiego tłumaczenia wraz z napotkanymi w nim trudnościami oraz sylwetki zespołu tłumaczy.

Edyta Baker

Prezeska Fundacji Trans-Fuzja, transkobieta w trakcie korekty płci, aktywistka działająca na rzecz osób transpłciowych od przeszło dekady. 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Orszulak

Członek Zarządu Fundacji Trans-Fuzja, osoba niebinarna, aktywista na rzecz osób transpłciowych, jedna z pierwszych młodych osób transpłciowych mówiących o sobie publicznie w Polskich mediach. 

 

 

 

 

 

Ewa Furgał

Autorka bloga „Dziewczyna w spektrum” i innowacji społecznej dla niepracujących dziewczyn z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie”. Edukatorka antydyskryminacyjna i równościowa, prowadzi autorskie warsztaty „Dziewczyny w spektrum autyzmu. Doświadczenia i wyzwania”. Absolwentka gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych) i Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji TEA (Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej). Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet, w której pracuje od 2007 roku. Współautorka badań społecznych i raportów nt. sytuacji nieheteroseksualnych kobiet mieszkających na wsi i w małych miastach w Polsce. Członkini Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce w latach 2000–2002 i członkini-założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej w latach 2009–2015. Pracowała także w Fundacji Wspólnota Nadziei działającej na rzecz dorosłych osób z autyzmem. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Publikowała na temat spektrum autyzmu m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Miesięczniku Znak” i „Terapii Specjalnej”. Przygotowuje zin z twórczością osób w spektrum autyzmu „Aspera”. Posiada diagnozę zespołu Aspergera.