Program

Miejsce konferencji:

Warsztaty szkoleniowe dr W. Czernikiewicz, mgr D. Baran 

Budynek Wydziału Rehabilitacji I piętro, sala 61

 

Wykład szkoleniowy prof. M. Beisert

Budynek główny Aula im. Gilewicza

 

Konferencja 

Budynek główny Aula im. Gilewicza

 

Piątek, 22.11.2019

od 15.30 Rejestracja uczestników

16.00 – 19.00 Szkolenia równoległe

Maria Beisert, Aleksandra Chodecka, Agnieszka Izdebska, Anna Roszyk, Filip Szumski, Monika Zielona-Jenek, Katarzyna Pilarczyk, Olga Węglerska, Dominika Szymańska, Marta Szymańska-Pytlińska, Konstruowanie opinii sądowej z perspektywy seksuologa: standardy i praktyka

Wiesław Czernikiewicz, Dorota Baran, Opiniowanie w ramach Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. o osobach stwarzających zagrożenie

 

Sobota, 23.11.2019

od 8.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji

10.00 – 11.30 Transpłciowość, część I

Edyta Baker, Stanisław Orszulak, Transpłciowość w pracy diagnostycznej i wsparciowej

Ewa Furgał, Dysforia płciowa i tożsamość płciowa u osób w spektrum autyzmu

Bartosz Grabski, Standardy Opieki wg WPATH Wersja 7– polskie tłumaczenie i zastosowanie w praktyce

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Transpłciowość, część II

Griet De Cuypere, Gender dysphoria/gender incongruence: evolution of the past decades (wykład oraz pytania i odpowiedzi; całość będzie tłumaczona)

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 Seksuologia kliniczna, część I

Marta Szymańska Pytlińska, Ja cielesne kobiet z zespołem MRKH

Karolina Łataś-Zagrajek, Elementy fizjoterapii w leczeniu anorgazmii u kobiet

Małgorzata Starzec-Proserpio, Marta Rawińska, Fizjoterapia uroginekologiczna jako element terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń seksualnych. Przykład pacjentki z zaburzeniami lękowymi i nadmiernym napięciem mięśni dna miednicy

Sebastian Artur Zdończyk, Modele oceny zaburzeń seksualnych u kobiet z choroba nowotworową.

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Seksuologia kliniczna, część II

Marta Dora, Pacjent nastoletni zgłaszający dysforię płciową. Metody pracy i modele opieki w kontekście możliwości i ograniczeń ich implementacji w Polsce.

Katarzyna Bajszczak, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Samoocena ogólna oraz ocena własnej atrakcyjności fizycznej mężczyzn z zaburzeniami rozwoju płci

Magdalena Nowacka, Perfekcjonizm jako czynnik wpływający na obraz ciała osób transpłciowych

Łukasz Müldner-Nieckowski, Interwencje seksuologiczne w praktyce psychodynamicznej psychoterapii dysfunkcji seksualnych

Krzysztof L. Krzystyniak, Hanna M. Kalota, Różnice płci w zawansowanym neuroobrazowaniu mózgu – przegląd nowych danych

20.00 Bankiet konferencyjny, Restauracja Spokojna 15

 

Niedziela, 24.11.2019

9.00 – 10.00 Sesja plakatowa

10.00 – 12.00 Edukacja seksualna w Polsce

Część pierwsza – wystąpienia:

Zbigniew Izdebski, Wprowadzenie

Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Edukacja seksualna a polityka

Alicja Długołęcka, Standardy WHO w zakresie edukacji seksualnej

Joanna Dec-Pietrowska, Best practice – czego możemy się nauczyć od innych krajów

Część druga – debata; uczestnicy: Zbigniew Izdebski, Joanna Dec-Pietrowska, Alicja Długołęcka, Aleksandra Dulas, Izabela Fornalik, Wiesław Sokoluk, Agnieszka Walendzik-Ostrowska

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Seksuologia sądowa i rozwojowa

Wiesław Czernikiewicz, Elżbieta Rowińska, Monika Borzym, Ocena postępów w terapii grupowej sprawców przestępstw seksualnych przy użyciu narzędzi SOTIPS i SVR-20 v2

Filip Szumski, Krzysztof Kasparek, Józef K. Gierowski, Wysokie czy bardzo wysokie ryzyko recydywy? Możliwości oceny na potrzeby ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie

Michał Marańda, Treści pornograficzne z udziałem dzieci – kwestia standaryzacji oceny

Maria Beisert, Monika Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka, Katarzyna Pilarczyk, Rola rodziny w kontekście rozwoju seksualnego

14.00 Uroczyste zakończenie konferencji