Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

AutorMagdalena Czub

ISBN: 978-83-7489-566-8

Cena: 49,90 zł (w tym VAT 5%)

Patronat: Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Fundacja „Dzieci Niczyje", Psychotekst.pl

Magdalena Czub, opierając się na swoim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywanymi seksualnie i z ich rodzinami, a także na wnioskach z badań własnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ wykorzystania na rozwój i ogólne funkcjonowanie młodego człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska wykorzystywania seksualnego i mechanizmy powstawania konsekwencji takiego doświadczenia. Omawia definicje i formy molestowania, jego możliwe następstwa i zróżnicowane reakcje na nie. Wszystkie rozważania odnosi do aktualnie prężnie się rozwijającej dyscypoiliny -€“ psychopatologii rozwojowej.

Dodatkowo podpowiada, jak rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko zostało wykorzystane, jakie kroki podjąć, aby pomóc dziecku i rodzinie, oraz jak poradzić sobie z pojawiającymi się każdego dnia dylematami. Książka stanowi cenną pomoc dla profesjonalistów, którzy dzięki niej poszerzą wiedzę oraz kompetencje w dziedzinie diagnozy, terapii i organizacji wsparcia społecznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie.

"Publikacja budzi żywe zainteresowanie już po samej lekturze tytułu i spisu treści. Rodzi nadzieje na dostarczenie wiedzy o problemie społecznie nośnym (przemocy i krzywdzeniu), którego rozwiązanie przynieść może wymierne korzyści na poziomie indywidualnym (skuteczna pomoc konkretnemu dziecku wykorzystanemu seksualnie) i systemowym (ograniczenie rozmiaru zjawiska). Dzięki temu książka spełnia swój podstawowy cel: służy szerokiej grupie praktyków, niezależnie od ich podstawowej profesji. […] Całość stanowi przykład wielkopolskiej dobrej roboty, gdzie -€“ jak to u pozytywistów – bez hałasu, efektywnie i rzetelnie podejmuje się trud dla społecznej korzyści."

Prof. dr hab. Maria Beisert

Mamy więc jedną z tych wyjątkowych sytuacji, gdy doświadczony praktyk, by lepiej i głębiej zrozumieć wykorzystane seksualnie dziecko, podejmuje się bardzo złożonych badań. Praca ta dowodzi też tego, jak bardzo psychologowi skoncentrowanemu w swojej pracy zawodowej na zadaniach praktycznych opłaca się prowadzenie badań naukowych nad problemami istotnymi dla tej praktyki. […] Magdalena Czub przygotowała bardzo wartościową i potrzebną książkę.

Prof. dr hab. Helena Sęk

Magdalena Czub - doktor, psycholog Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, kierownik zespołu zajmującego się diagnozą i terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie, biegła sądowa w sprawach rodzinnych i dotyczących wykorzystywania seksualnego. Absolwentka między innymi pięcioletniego szkolenia z dziedziny pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, prowadzonego przez Children’s Mental Health Alliance. Szkoli innych w zakresie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży oraz wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego.