Aktualności
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
2016-01-26 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016r

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i projektów aktów wykonawczych do w/w ustawy (zawartych w Druku sejmowym Sejmu VIII kadencji nr 189)

czytaj więcej
2015-11-18 Zaległe składki członkowskie

W imieniu Zarządu Głównego PTS, informujemy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Od 2006r wysokość składki członkowskiej wynosi 150zł.

czytaj więcej
2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej
Konferencje

2016-05-05 Konferencja "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego" 19 - 20.11.2016

czytaj więcej
Polecamy

"THE IMPORTANCE OF THE ABUSED ABUSER HYPOTHESIS IN EXPLAINING THE AETIOLOGY OF PAEDOPHILIA", Maria BEISERT

Maria BEISERT

Abstract
The is sue of paedophilia and child sex ual abuse is con nected with the crime de fined in ar ti cle 200 and in re lated ar ti cles of the Polish Pe nal Code. It may cause se vere harm to the phys i cal and psy chi cal health of a vic tim. One of the well-known con se quences is the cy cle of abuse: a per son who has been a vic tim can, un der cer tain sets of cir cum stances, be come an of fender. In this pa per the abused abuser hy poth e sis is dis cussed. It has been noted in the sexological lit er a ture that a lot of re search re sults ver ify this hypoth e sis. How ever, there are some re sults, from re li able re search pro jects, that do not sup port it. The au thor of this pa per of fers her own in ter pre ta tion.

 Czytaj artykuł