Aktualności
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
2016-01-26 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016r

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i projektów aktów wykonawczych do w/w ustawy (zawartych w Druku sejmowym Sejmu VIII kadencji nr 189)

czytaj więcej
2015-11-18 Zaległe składki członkowskie

W imieniu Zarządu Głównego PTS, informujemy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Od 2006r wysokość składki członkowskiej wynosi 150zł.

czytaj więcej
2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej
Konferencje

2017-08-24 II Międzynarodowa Konferencja "Rehabilitacja Seksualna 2017. Seksualność bez barier i uprzedzeń"

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Lista superwizorów PTS

Lista członków PTS posiadających
Certyfikat Superwizora Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych

 1. Ballaun Andrzej – Warszawa
 2. Beisert Maria – Poznań
 3. Czernikiewicz Wiesław – Warszawa
 4. Depko Andrzej – Warszawa
 5. Dulko Stanisław – Warszawa
 6. Jabłoński Zbigniew – Kraków
 7. Jakima Sławomir – Warszawa
 8. Jankowska Iwona
 9. Jasiński Marek – Warszawa
 10. Komorowski Andrzej – Warszaw
 11. Korona Krzysztof – Starachowice
 12. Kucz Ewa – Poznań
 13. Lew-Starowicz Zbigniew – Warszawa
 14. Małachowska Ewa – Warszawa
 15. Narzekalak Elżbieta
 16. Nesteruk Maria – Elbląg
 17. Pawelski Arnold – Warszawa
 18. Pawlak-Jordan Beata – Warszawa
 19. Robacha Aleksandra – Łódź
 20. Sipiński Adam – Katowice
 21. Smoliński Ryszard – Wrocław
 22. Sokoluk Wiesław – Warszawa
 23. Szczerba Kazimierz – Wrocław
 24. Wieczerzak Zofia – Lublin
 25. Więznowski Jerzy – Poznań
 26. Ludwik Bryła
 27. Arkadiusz Bilejczyk
 28. Łukasz Müldner-Nieckowski
 29. Daniel Cysarz