Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Lista superwizorów PTS

Lista członków PTS posiadających
Certyfikat Superwizora Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych

 1. Ballaun Andrzej – Warszawa
 2. Beisert Maria – Poznań
 3. Czernikiewicz Wiesław – Warszawa
 4. Depko Andrzej – Warszawa
 5. Dulko Stanisław – Warszawa
 6. Jabłoński Zbigniew – Kraków
 7. Jakima Sławomir – Warszawa
 8. Jankowska Iwona
 9. Jasiński Marek – Warszawa
 10. Komorowski Andrzej – Warszaw
 11. Korona Krzysztof – Starachowice
 12. Kucz Ewa – Poznań
 13. Lew-Starowicz Zbigniew – Warszawa
 14. Małachowska Ewa – Warszawa
 15. Narzekalak Elżbieta
 16. Nesteruk Maria – Elbląg
 17. Pawelski Arnold – Warszawa
 18. Pawlak-Jordan Beata – Warszawa
 19. Robacha Aleksandra – Łódź
 20. Sipiński Adam – Katowice
 21. Smoliński Ryszard – Wrocław
 22. Sokoluk Wiesław – Warszawa
 23. Szczerba Kazimierz – Wrocław
 24. Wieczerzak Zofia – Lublin
 25. Więznowski Jerzy – Poznań
 26. Ludwik Bryła
 27. Arkadiusz Bilejczyk
 28. Łukasz Müldner-Nieckowski
 29. Daniel Cysarz