Aktualności
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
2016-01-26 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016r

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i projektów aktów wykonawczych do w/w ustawy (zawartych w Druku sejmowym Sejmu VIII kadencji nr 189)

czytaj więcej
2015-11-18 Zaległe składki członkowskie

W imieniu Zarządu Głównego PTS, informujemy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Od 2006r wysokość składki członkowskiej wynosi 150zł.

czytaj więcej
2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej
Konferencje

2017-08-24 II Międzynarodowa Konferencja "Rehabilitacja Seksualna 2017. Seksualność bez barier i uprzedzeń"

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Certyfikat seksuologa klinicznego

W dniu 03.03.2017 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami. Kryterium dopuszczającym do ubiegania się o uzyskanie certyfikatu seksuologa klinicznego dla w.wym. osób jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty nadawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Informacja dla kandydatów przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego na psychologa-seksuologa klinicznego.

Uprzejmie informuję, że egzamin certyfikacyjny w sesji letniej odbędzie się w czerwcu 2014 roku. Kandydatów proszę o przesłanie kompletu dokumentów do dnia 15 maja 2014 r. na adres:

Maria Beisert

ul. Zakopiańska 178

60 467 Poznań, 

po uprzednim telefonicznym (602 618 610) zgłoszeniu swojej kandydatury.


Regulamin Certyfikatu Seksuologa Klinicznego

 

Regulamin uzyskiwania przez lekarzy Certyfikatu Seksuologa Klinicznego