Konferencja "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego" 19 - 20.11.2016

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że w dniach 19-20 listopada 2016 r. w Warszawie w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się konferencja jubileuszowa PTS pod tytułem: "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego". W programie konferencji przewidywane są sesje: historyczna, kliniczna, sądowa, społeczna. Informacje na temat logowania i możliwości zgłaszania abstraktów ukażą się wkrótce.

Podczas Konferencji 19go listopada odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków PTS (obecność członków PTS obowiązkowa). 

Zgłoszenie na konferencję: http://pts-seksuologia.pl/sites/formularz-zgloszeniowy

Opłata rejestracyjna 150 PLN dotyczy udziału w konferencji jubileuszowej PTS. Udział w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się bezpośrednio po sesjach w dniu 19.11.2016 jest dla wszystkich członków PTS bezpłatny. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i udziału w głosowaniu jest uregulowanie składek członkowskich.

Uroczysta kolacja 19.11.2016: Osoby, które chcą uczestniczyć w uroczystej kolacji, która odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2016 wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 80 PLN. W razie dokonywania płatności za udział w konferencji oraz w uroczystej kolacji jednym przelewem (łączna kwota 230 PLN), w tytule przelewu należy napisać "opłata rejestracyjna i uroczysta kolacja"

Walne Zgromadzenie PTS odbędzie się 19.11.2016 - I termin godz. 16:00, II termin godz. 16:15. Prawo do udziału w głosowaniu mają wyłącznie Ci członkowie PTS, którzy opłacili składki członkowskie. Opłat można dokonywać przelewem (nr konta 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978) lub gotówką na miejscu przed Walnym Zgromadzeniem i w trakcie konferencji jubileuszowej PTS. Indywidualne pytania na temat zaległych składek należy kierować mailowo na adres krystyna.mos1@wp.pl 

 

Program Konferencji

"Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego"

19 - 20.11.2016

 

Sobota, 19.11. 2016

11:00:00

Otwarcie konferencji. Zbigniew Lew-Starowicz

11:10 – 12:30

Sesja I. Historia seksuologii polskiej i światowej

Przewodniczący: Zbigniew Lew-Starowicz, Andrzej Depko

11:10 – 11:20

Zbigniew Lew-Starowicz, Historia seksuologii światowej i jej główne postacie.

11:20 – 11:30

Andrzej Depko, Historia seksuologii polskiej.

11:30 – 11:40

Wiesław Czernikiewicz, Wielkie postacie polskiej seksuologii.

11:40 – 11:50

Zbigniew Lew-Starowicz, Historia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

11:50 – 12:20

Alicja Przyłuska-Fiszer, Zasady etyczne w seksuologii

12:20 – 12:30

Dyskusja

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 15:00

Sesja II. Aktualne problemy polskiej seksuologii

Przewodniczący sesji: Maria Beisert, Michał Lew-Starowicz

13:00 – 13:30

Izabela Fornalik, Standardy postępowania w przypadku problemowych zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną.

13:30 – 14:00

Grzegorz Iniewicz, Stanowisko w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych.

14:00 – 14:15

Maria Beisert, Kontrowersje wokół opiniodawstwa w sprawach seksuologicznych.

14:15 – 14:30

Filip Szumski, Polski projekt rejestru przestępców seksualnych. Analiza zawartych w nim rozwiązań z perspektywy wiedzy seksuologicznej.

14:30 – 15:00

Dyskusja

15:00 – 16:00

Lunch i sesja plakatowa

16:00 – 19:00

 

16:00

Walne Zgromadzenie PTS. I termin

16:15

Walne Zgromadzenie PTS. II termin

20:00

Uroczysta kolacja

 

Niedziela, 20.11.2016

9:00 – 10:15

Sesja III. Seksuologia sądowa

Przewodniczący: Wiesław Czernikiewicz, Filip Szumski

9:00 – 9:15

Monika Dąbkowska,  Kompetencje poznawcze i emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych.

9:15 – 9:30

Wiesław Czernikiewicz, mgr Dorota Baran, Ocena prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu niezgodnego z prawem.

9:30 – 9:45

Janina Sabat, Lingwistyka kryminalistyczna jako nowa metodologia badawcza w seksuologii sądowej.

9:45 – 10:00

Ewa Błaszczuk-Malik, Anna Borowiec, Joanna Brataniec, Obrazy wewnętrzne obiektów rodzicielskich (ze szczególnym uwzględnieniem obrazu matki) a poziom organizacji osobowości u sprawców przestępstw seksualnych.

10:00 – 10:15

Iza Turbaczewska-Brakoniecka, Psychoterapia psychodynamiczna osób z doświadczeniem nadużycia seksualnego w dzieciństwie.

10:15 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:00

Sesja IV. Seksuologia kliniczna

Przewodniczący: Stanisław Dulko, Sławomir Jakima

10:45 – 11:00

Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Edyta Dembińska, Bezpośredni i pośredni związek lęku z dysfunkcjami seksualnymi i satysfakcją seksualną. Implikacje kliniczne.

11:00 – 11:15

Michał Lew-Starowicz, Mechanizmy kształtujące patologiczną hiperseksualność.

11:15 – 11:30

Dariusz Radomski, Rynek usług zdrowotnych w obszarze ludzkiej seksualności.

11:30 – 11:45

Bartosz Grabski, Krzysztof Kasparek, Dysfunkcje seksualne u mężczyzn homo-, bi- i heteroseksualnych w Polsce – wstępne wyniki badań własnych oraz kontekst zagadnienia.

11:45 – 12:00

Jacek Kurpisz, Monika Mak, Jerzy Samochowiec, Pobudzanie i hamowanie seksualne według Modelu Podwójnej kontroli a wybrane czynniki psychospołeczne.

12:00

Zakończenie konferencji

 

SESJA PLAKATOWA

Dominika Bartoszak, Maria Beisert, Filip Szumski, Katarzyna Pilarczyk, Seksualność sprawców wykorzystania seksualnego dziecka w dorosłości a ich wczesne doświadczenia seksualne.

Grażyna Czubińska, Akulturacja a ryzykowne zachowania seksualne polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii.

Marta Dora, Specyfika funkcjonowania seksualnego osób transseksualnych.

Maria Beisert, Aleksandra Chodecka, Agnieszka Izdebska, Monika Zielona-Jenek, Katarzyna Pilarczyk, Arman Begoyan, Ekspresja seksualna dziecka przedszkolnego w opisie jego opiekunów.

Agnieszka Izdebska, Uwarunkowania rewiktymizacji dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Dariusz Radomski, Problem dzieci wykorzystywanych seksualne z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych – aspekty opieki lekarskiej (seksuologicznej i ginekologicznej) oraz pielęgniarskiej.

Bogumiła Konieczna, Justyna Laxy-Krupa, Seksualność osób z otyłością – kwalifikowanych do operacji bariatrycznych.

Tomasz Krasuski, Wpływ wsparcia informacyjnego udzielanego przez personel medyczny na satysfakcję seksualną pacjentów z cukrzycą i po usunięciu ogniska padaczkowego.

Agata Leśnicka, Cyberseksualność.

Zbigniew Liber, Anna Karnat-Napieracz, Inne spojrzenie na transseksualizm: perspektywa medyczna i socjologiczna

Joanna Majewska, Perwersyjność mężczyzn – ujęcie psychodynamiczne.

Monika Puszyk, Dominik Czajeczny, Dysforia/rozbieżność płciowa u dzieci – przemiany i kontrowersje w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym.

Dariusz Radomski, Orgazm kobiecy okiem biomechanika.

Jarosław Stusiński, Prawa seksualne sprawców przemocy seksualnej.

Marta Szymańska – Pytlińska, Maria Beisert, Aleksandra Chodecka, Katarzyna Walczyk-Matyja, Karina Kapczuk, Witold Kędzia, Wybrane aspekty wczesnodziecięcego rozwoju seksualnego kobiet z Zespołem Rokitansky'ego.

Paulina Trojanowska, Seksualność w relacji lekarz – pacjent. Refleksje z badań własnych.

Maja Trzęsowska, Płeć psychologiczna kobiet w okresie średniej dorosłości a poczucie dobrostanu psychicznego.

Marika Witkoś, Wpływ współczesnych technologii na seksualność człowieka.

Sebastian A. Zdończyk, Seksualność kobiet w okresie późnej dorosłości.

Monika Zielona – Jenek, Spostrzeganie relacji społecznych przez osoby uwikłane w seksualne wykorzystanie dziecka. Między konsekwencjami wiktymizacji a mechanizmami sprawstwa.