Konferencja SEKSUOLOGIA WSPÓŁCZESNA WOBEC RÓŻNORODNOŚCI

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„SEKSUOLOGIA WSPÓŁCZESNA WOBEC RÓŻNORODNOŚCI” 

i Walnym Zgromadzeniu Członków PTS

 

Termin: 28-29.10.2023

Miejsce: Centrum konferencyjne i szkoleniowe Sound Garden Hotel

Adres: ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie zróżnicowanie ludzkiej seksualności. Seksualność jako centralny aspekt bycia człowiekiem stanowi złożony system powiązanych ze sobą domen, obejmując m.in. tożsamość płciową i seksualną, funkcjonowanie seksualne oraz postawy, przekonania, emocje i wartości związane z życiem seksualnym. Zbyt często, jednak właściwości czyjejś seksualności stanowią przesłankę dla społecznego naznaczenia i wykluczenia. Seksualność wielu grup bywa także obszarem rzadko eksplorowanym i zaniedbanym zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Różnorodność, o której mowa w tytule tegorocznej konferencji obejmuje m. in. osoby LGBTQ+/GSRD, osoby z niepełnosprawnościami i neuroatypowe oraz osoby we wszystkich grupach wiekowych.

Celem tegorocznego spotkania będzie pogłębienie wiedzy i refleksji nad potrzebami klinicznymi związanymi z seksualnością różnorodnych grup pacjentów i klientów.

Kolejne komunikaty pojawiać będą się na powyższym wydarzeniu Facebooku oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji.

Podczas Konferencji będzie można posłuchać wystąpień osób eksperckich z zagranicy (Dominic Davies, Anna van der Miesen, Finn Gratton),a także z Polski (m.in. Zbigniew Lew-Starowicz, Maria Beisert, Bartosz Grabski, Michał Lew-Starowicz i inni). Wykłady anglojęzyczne będą tłumaczone symultanicznie na j. polski.

Wykładom zaproszonym będą towarzyszyć sesja plakatowa oraz sesja wystąpień czynnych zgłoszonych przez osoby uczestniczące w Konferencji. Zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa biernego lub czynnego za pośrednictwem formularza: LINK.

Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 30.04.2023r.

Abstrakt plakatu naukowego lub wystąpienia ustnego powinien zawierać maksymalnie 250 słów i składać się z następujących części: tytuł, założenia teoretyczne, metoda, wyniki i wnioski. Poster/wystąpienie ustne można dodatkowo opisać używając 3-5 słów kluczy, ustawiając je w porządku alfabetycznym.

O zakwalifikowaniu abstraktu będziemy informować drogą mailową w terminie do dnia 14.05.2023r.

Prelekcje ustne będą wygłaszane w niedzielę, 29.10.2023r. w sesjach równoległych. Planowany czas każdej prelekcji to 20 minut.

Sesja posterowa będzie miała charakter ciągły i będzie odbywała się w sobotę 28.10.2023r. Jej początek zaplanowano na godz. 12.00. Plakaty będą dostępne dla osób chcących je obejrzeć w jednej z sal konferencyjnych do godz. 20.30. W trakcie sesji posterowej prowadzony będzie konkurs plakatów. Przewidujemy nagrody książkowe dla autorów trzech najlepszych plakatów. Nagrody wręczone zostaną w niedzielę, na zakończenie Konferencji.

Autorów posterów prosimy o ich umieszczanie na stojakach w sobotę, 28.10.2023r. od rana do godz. 12.00 oraz o ich zdjęcie w sobotę po godz. 20.30.

Preferowane wymiary posteru to 70x100cm (format B1), orientacja pionowa, druk kolorowy lub czarno-biały.

Prosimy również o przygotowanie "miniaturki" posteru, wydrukowanie jej w formacie A4 oraz powielenie jej w większej ilości do rozdania zainteresowanym uczestnikom konferencji w trakcie trwania sesji plakatowej.

 

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych:

 

do 31.05.2023r.

31.08.2023r.

do 30.09.2023r.

1-28.10.2023r.

Opłata podstawowa

750zł

850zł

950zł

1100zł

Osoby członkowskie PTS*

600zł

750zł

850zł

1100zł

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom i członkiniom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej (włącznie z rokiem 2023).

Wysokość zaległości w płaceniu składek członkowskich zostanie przesłana w kolejnym mailu.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • catering w czasie konferencji.

Koszty przejazdu i zakwaterowania Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Konferencji będzie towarzyszyć dodatkowo płatny bankiet - uroczysta kolacja (190 zł). Bardziej szczegółowe informacje na temat zostaną przesłane w dalszym terminie.

Opłaty konferencyjne proszę wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „Konferencja 2023”.

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 40 udział czynny (wystąpienie, plakat), 15 udział bierny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i Walnym Zgromadzeniu Członków PTS. Informacje szczegółowe dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków PTS zostaną przesłane w późniejszym terminie.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami: konferencjapts@gmail.com lub pod numerem telefonu 570734834 (Sekretarz Konferencji - Mercedes Sakrajda).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
dr Izabela Fornalik
Członkini Zarządu PTS

Regulamin konferencji

Rodo