Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

Jest mi ogromnie miło, już po raz czwarty, zaprosić Państwa do udziału w cyklicznej konferencji naukowej „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych". W tym roku debata przebiegać będzie wokół tematu miłości, relacji, bliskich związków, które nieustannie motywują ludzi do utrzymywania i odnawiania relacji z innymi.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało wielu przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych. Swój udział w konferencji zadeklarowały również instytuty badawcze i wydziały uczelni. Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż partnerami konferencji zostały dwie krakowskie uczelnie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Patronat medialny zdecydowały się objąć: portal niepelnosprawni.pl oraz czasopismo „Integracja".

„Bliskie relacje osób z niepełnosprawnością" to tytuł tegorocznej konferencji. To na pewno temat, który stanowi istotny obszar we współczesnym dyskursie w studiach nad niepełnosprawnością. Bliskie związki wyróżnia, spośród innych relacji społecznych, czas trwania oraz wza­jemne zachowania partnerów, które są spostrzegane przez parę ludzi jako przejawy bliskości (Harvey i Pauwels, 1999).

Tegoroczna konferencja będzie polemiką wokół takich kwestii, jak: miłość, jakość relacji, związek, trudności i pokonywanie ich. Propozycja debaty jest niewątpliwie czymś nowym w kontekście omawiania tych zagadnień w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną. Najnowsze polskie badania (Kijak, 2016) potwierdziły, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną tworzą związki i odczuwają potrzeby intymnej bliskości.

Obradować będziemy wokół trzech obszarów tematycznych:

 • Bliskość w związku osób z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne tworzące bliskie relacje intymne - partnerstwo. Osoby niepełnosprawne w relacjach rodzicielskich.Przeżywanie szczęścia, samoocena, jakość życia, samotność, jako odzwierciedlenie stanu więzi społecznych osób niepełnosprawnych.
 • Miłość, związek intymny, uczuciowość i seksualność. Relacje seksualne, intymność, miłość, nowe definicje związków, alternatywne style życia,
 • Bliskie relacje społeczne, osoby z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne w przestrzeni społecznej, kwestie prawne, medyczne, socjologiczne. Paradygmat prawo-ludzki - prawa osób niepełnosprawnych do uczestniczenia w relacjach. Człowiek niepełnosprawny w relacji przyjacielskiej, koleżeńskiej, w relacji z rodzeństwem.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ  27 WRZEŚNIA 2018 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA KRAKOWA PRZY PLACU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4.

Opłata za udział w konferencji wynosi 300 zł (do końca czerwca) do końca sierpnia 350 zł.
Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:  niepelnosprawnoscirehabilitacja.com/konferencje

 

Konferencję organizują Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urząd Miasta Krakowa.

Partnerami konferencji są:

 • Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (organizator poprzednich 3 konferencji)
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 • Oficyna Wydawnicza „Impuls"
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Opieka wydawnicza: kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja".

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ ZESPÓŁ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ SEKCJA ANDRAGOGIKI SPECJALNEJ ZSP KNP PAN.

Patronat medialny objęły: Pedagogika specjalna portal dla nauczycieli, niepelnosprawni.pl, „Integracja".

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski - Przewodniczący
 • mgr Bogdan Dąsal, Urząd Miasta Krakowa
 • Dr Sabina Pawlik, Uniwersytet Śląski - sekretarz
 • Dr Ewa Gawlik, Uniwersytet Śląski - sekretarz
 • Mgr Agnieszka Lewko, Uniwersytet Śląski - sekretarz
 • Mgr Iwona Spytek, Uniwersytet Śląski Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Katowicach - sekretarz
 • Dr hab. Anna Kowalewska, Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Czesław Toboła - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 
 • Wolontariusze z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 • Mgr Paweł Głowiak, Oficyna Wydawnicza "Impuls"
 • Studentki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studentki Uniwersytetu Śląskiego

Rada programowa:

 • prof dr hab Zbigniew Izdebski
 • prof dr hab Bogdan Wojciszke
 • prof dr hab Mieczysław Plopa
 • prof dr hab Zenon Gajdzica
 • mgr Bogdan Dąsal, Urząd Miasta Krakowa
 • prof dr hab Anna Nowak
 • prof dr hab Anna Wiłkomirska
 • prof dr hab Grażyna Dryżałowska
 • prof dr hab Marzenna Zaorska
 • dr hab Adam Mikrut
 • prof UP dr hab Piotr Majewicz
 • prof UP dr hab Andrzej Wierciński
 • prof UWr dr hab Beata Cytowska
 • dr hab Remigiusz Kijak

Kontakt:  konferencja@remigiuszkijak.pl

 

Konferencja wpisuje się w Rok Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)
Konferencja wpisuje się w 40. rocznicę wpisania Krakowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Konferencja wpisuje się w obchody 65-lecia istnienia Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim

 

Z naukowym pozdrowieniem,
dr hab. Remigiusz Kijak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego