Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne mają zaszczyt zaprosić do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część II pt.
Pacjent i seksuolog w procesie terapii

Termin: 9-10.12.2017

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pracowników służb więziennych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencja realizuje ideę kształcenia ustawicznego poprzez: 1. doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych1 ), 2. prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze. Konferencja stanowić będzie jedną z okazji do rozwijania kompetencji zawodowych seksuologów. Konferencja potrwa 2 dni, każdy z nich jest dedykowany innym zagadnieniom: 

Sobota, 9.12.2017r. – dzień anglojęzyczny:

  1. Uzależnienie od seksu i pornografii
  2. Seksualność osób niepełnosprawnych.

Wykłady anglojęzyczne będą symultanicznie tłumaczone na język polski

Niedziela, 10.12.2017r. – dzień polskojęzyczny:

  1. Sesja plakatowa2
  2. Sytuacja prawna psychologa-seksuologa w świetle nowych rozwiązań ustawowych
  3. Samobójstwo jako specyficzny problem w pracy biegłego 

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję za pośrednictwem formularza: link

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych

  Opłata do 26.11.2017r. Opłata po 26.11.2017r. 
Opłata podstawowa 450zł 500zł
Członkowie PTS* 400zł 450zł
Doktoranci** 250zł 300zł
Studenci** 150zł 200zł

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej. **Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • catering w czasie konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą informacją i radą, co do wyboru miejsca noclegowego.

Opłaty proszę wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „opłata konferencyjna: konferencja pts 2017”.

Kolejne komunikaty rozsyłane zostaną do uczestników Konferencji (drogą elektroniczną) oraz będą umieszczane na stronach internetowych: 

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 65 udział czynny (plakat), 20 udział bierny.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl 

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal: krystyna.mos1@wp.pl 

W imieniu Komitetu
Organizacyjnego
Prof. dr hab. Maria Beisert