Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne mają zaszczyt zaprosić do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część II pt.
Pacjent i seksuolog w procesie terapii

Termin: 9-10.12.2017

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pracowników służb więziennych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencja realizuje ideę kształcenia ustawicznego poprzez: 1. doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych1 ), 2. prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze. Konferencja stanowić będzie jedną z okazji do rozwijania kompetencji zawodowych seksuologów. Konferencja potrwa 2 dni, każdy z nich jest dedykowany innym zagadnieniom: 

Sobota, 9.12.2017r. – dzień anglojęzyczny:

  1. Uzależnienie od seksu i pornografii
  2. Seksualność osób niepełnosprawnych.

Wykłady anglojęzyczne będą symultanicznie tłumaczone na język polski

Niedziela, 10.12.2017r. – dzień polskojęzyczny:

  1. Sesja plakatowa2
  2. Sytuacja prawna psychologa-seksuologa w świetle nowych rozwiązań ustawowych
  3. Samobójstwo jako specyficzny problem w pracy biegłego 

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję za pośrednictwem formularza: link

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych

  Opłata do 26.11.2017r. Opłata po 26.11.2017r. 
Opłata podstawowa 450zł 500zł
Członkowie PTS* 400zł 450zł
Doktoranci** 250zł 300zł
Studenci** 150zł 200zł

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej. **Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • catering w czasie konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą informacją i radą, co do wyboru miejsca noclegowego.

Opłaty proszę wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „opłata konferencyjna: konferencja pts 2017”.

Kolejne komunikaty rozsyłane zostaną do uczestników Konferencji (drogą elektroniczną) oraz będą umieszczane na stronach internetowych: 

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 65 udział czynny (plakat), 20 udział bierny.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl 

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal: krystyna.mos1@wp.pl 

W imieniu Komitetu
Organizacyjnego
Prof. dr hab. Maria Beisert