Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Certyfikat seksuologa sądowego

Regulamin uzyskania certyfikatu

ZASADY UZYSKANIA CERTYFIKATU SEKSUOLOGA SĄDOWEGO
przyjęte przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
dnia 25.11.2005r.

Certyfikat Seksuologa Sądowego mogł uzyskać wyłącznie:

 1. Członkowie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 2. Dysponujący aktualnym Certyfikatem Seksuologa Klinicznego (uznanym po weryfikacji)

Certyfikat Seksuologa Sądowego można uzyskać w jednym z czterech trybów:

 1. Tryb Uznaniowy
 2. Tryb Nadzwyczajny
 3. Tryb Przyspieszony
 4. Tryb Zwyczajny
 
 1. Tryb Uznaniowy

Zarząd Główny PTS jednomyślnie przyznał w trybie uznaniowym Certyfikat Seksuologa Sądowego trzem osobom:

 1. Prof. Zbigniew Lew-Starowicz
 2. Prof. Maria Beisert
 3. Dr Wiesław Czernikiewicz
 

Tryb Uznaniowy przyznawania Certyfikatu Seksuologa Sądowego decyzją Zarządu Głównego został zamknięty.

 

 1. Tryb nadzwyczajny

Tryb nadzwyczajny obowiązuje do dnia 30 czerwca 2006r.

Warunki:

 1. Udokumentowane doświadczenie w opiniowaniu sądowo - seksuologicznym co najmniej 15 lat.
 2. Przedstawienie do wglądu 15 opinii
 3. Weryfikacja przedstawionych dokumentów przez Komisją Weryfikacyjną powołaną przez Zarząd Główny PTS
 
 1. Tryb przyspiszeony
Obowiązuje do 31 grudnia 2006r.

Warunki:
 1. Opiniowanie sądowo - seksuologiczne co najmniej 10 lat
 2. Przedstawienie do wglądu 7 opinii
 3. Rozmowa na temat przedstawionych przez kandydata opinii z Komisją Weryfikacyjną powołaną przez Zarząd Główny PTS

 

 1. Tryb zwyczajny

Warunki:

 1. Doąwiadczenie co najmniej 3 lata w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym.
 2. Przedstawienie 10 opinii do wglądu.
 3. Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny PTS w zakresie:
 • Seksuologii sądowej
 • Podstaw prawa

Prawo do używania tytułu seksuologa sądowego potwierdzane jest zaświadczeniem o nadaniu tego tytułu i Certyfikatu Seksuologa Sądowego.

W celu rozpatrywania wniosków przyznawania tytułu „Seksuologa S?dowego” członkom PTS w Trybie Nadzwyczajnym i Przyspieszonym Zarząd powołał Komisję Weryfikacyjną w składzie:

 1. Zbigniew Lew-Starowicz
 2. Wiesław Czernikiewicz
 3. Maria Beisert
 

Decyzją Zarządu Głównego, w skład Komisji Egzaminacyjnej, która będzie przeprowadzać egzamin i przyznawać członkom PTS tytuł „Seksuologa Sądowego” w Trybie Zwyczajnym wchodzą następujące osoby:

 1. Stanisław Dulko
 2. Aleksandra Robacha
 3. Marian Filar
 4. Zbigniew Lew-Starowicz
 5. Wiesław Czernikiewicz
 6. Maria Beisert

Zarząd Główny PTS będzie każdorazowo, w miarę potrzeb, z grona członków Komisji Egzaminacyjnej delegować trzy osoby do przeprowadzenia egzaminu.

Wniosek oraz dokumenty należy składać u Przewodniczącego Sekcji Seksuologii Sądowej dr Wiesława Czernikiewicza (ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa). Opłata za weryfikację dokumentów wynosi 100 zł, za przyznany Certyfikat 50zł.

 

Lista członków PTS posiadających Certyfikat Seksuologa Sądowego

 1. Ballaun Andrzej
 2. Beisert Maria
 3. Chodorowicz Wojciech
 4. Czernikiewicz Wiesław
 5. Depko Andrzej
 6. Dorosz Stanisław
 7. Jakima Sławomir
 8. Lew-Starowicz Zbigniew
 9. Nesteruk Maria
 10. Arkadiusz Bilejczyk