Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego

Termin: 5-7.04.2019

 

 

Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Adres: Al. Niepodległości 53 w Poznaniu

Konferencja jest adresowana do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencja realizuje ideę kształcenia ustawicznego poprzez:

  1. doskonalenie umiejętności praktycznych seksuologów (udział w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych),
  2. prezentację aktualnych wyników badań i programów terapeutycznych prowadzonych przez zagraniczne ośrodki badawcze.

Konferencja stanowić będzie kolejną okazję do rozwijania kompetencji zawodowych seksuologów. Każdy dzień konferencyjny jest dedykowany innym zagadnieniom: 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

Sobota, 6.04.2019r. – dzień anglojęzyczny:

  1. Voltisa Lama, Dysforia płciowa u dzieci i nastolatków.
  2. Wilhelm F. Preuss, Rola psychoterapii we wspomaganiu nastolatków trans* w stawaniu się młodymi dorosłymi.
  3. Wilhelm F. Preuss, Afektywne komponenty dysforii płciowej i ich pozostałości po przejściu korekty chirurgicznej. Długoterminowa psychoterapia wspierająca dla transseksualnych kobiet i mężczyzn.

Wykłady anglojęzyczne będą symultanicznie tłumaczone na język polski.

Niedziela, 7.04.2019r. – dzień polskojęzyczny:

  1. Sesja plakatowa.
  2. Komercyjne wykorzystywanie seksualności dziecka w materiałach pornograficznych w Internecie.

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych

  Opłata do 17.03.2017r Opłata po 17.03.2017r
Opłata podstawowa 500zł 550zł
Członkowie PTS* 450zł 500zł
Doktoranci** 300zł 350zł
Studenci** 150z 200z

*Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej. **Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • catering w czasie konferencji. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą informacją i radą, co do wyboru miejsca noclegowego. Pytania proszę kierować na adres mailowy: konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl

Opłaty proszę wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa

W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „opłata konferencyjna: konferencja pts 2019”. 

Rejestracja na Konferencję rozpocznie się 1 grudnia. Formularz rejestracyjny zostanie umieszczony w kolejnych komunikatach konferencyjnych oraz na stronach internetowych:

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 65 udział czynny (plakat), 20 udział bierny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. 

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal: krystyna.mos1@wp.pl