Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego pt. "Seksuologia współczesna" odbędzie się w dniach 22-24.11.2019 w Warszawie
 
Planowane są następujące sesje: 
  • Seksuologia kliniczna
  • Seksuologia rozwojowa
  • Seksuologia sądowa
  • Seksuologia społeczna
 
Miejsce konferencji: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
Zgłoszenia wystąpień na konferencję przyjmowane są do 15.09.2019. Możliwe jest zgłaszanie prac do wystąpień ustnych oraz do sesji plakatowej. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie abstraktu i uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego konferencji, a także wniesienie opłaty konferencyjnej. 
 
Wytyczne do przygotowania abstraktu: do 250 słów, w tym podział na wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Abstrakt musi zawierać dane autora/autorów (imię, nazwisko, afiliacja), oraz informację do jakiej sesji zgłaszany jest abstrakt (sesja ustna, sesja plakatowa, sesja ustna lub plakatowa). Przynajmniej jeden z autorów musi być uczestnikiem konferencji. 
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: zgloszenia@pts-seksuologia.pl
 
Opłaty konferencyjne:

 

Członkowie PTS

Osoby nie będące członkami PTS

Studenci

Wczesna wpłata (do 01.10.2019)

250 PLN

450 PLN

100 PLN

Wpłata do 15.11.2019

300 PLN

500 PLN

150 PLN

Wpłata po 15.11.2019 lub podczas konferencji

350 PLN

550 PLN

200 PLN

 
Opłaty należy dokonywać na konto PTS (21 1020 1156 0000 7102 0059 4978) z dopiskiem: opłata konferencyjna PTS 22-24.11.2019. Decydującą datą jest data zaksięgowania przelewu na koncie PTS.