Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Uwaga! Skreślenia z listy członków PTS z powodu niepłacenia składek

W imieniu Zarządu Głównego PTS przypominam o konieczności regularnego płacenia składek członkowskich. Od 2006 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 150 zł. Składki należy wpłacać na konto PKO BP XV O/W-wa 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978 . W przelewie należy wyszczególnić, za jakie lata wpłacana jest zaległość.

W przypadku braku uregulowania zaległych składek do dnia 1 lipca 2018 r., zgodnie z § 15 Statutu PTS, osoby zalegające zostaną automatycznie skreślone z listy członków PTS.

O ponowne przyjęcie do PTS można starać się po uregulowaniu zaległych składek.

O wysokości zaległości można dowiedzieć się poprzez kontakt mailowy z Panią Krystyną Moskal (Księgową) krystyna.mos1@wp.pl oraz z Izabelą Fornalik (Skarbnikiem) izabela.fornalik@gmail.com .

Informuję, iż można zgłosić się do Zarządu Głównego PTS z wnioskiem o rozłożenie zaległych płatności na raty. Każda decyzja będzie rozpatrywana indywidualnie.

W imieniu Zarządu Głównego
dr Izabela Fornalik, Skarbnik PTS