Aktualności
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
2016-01-26 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016r

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i projektów aktów wykonawczych do w/w ustawy (zawartych w Druku sejmowym Sejmu VIII kadencji nr 189)

czytaj więcej
2015-11-18 Zaległe składki członkowskie

W imieniu Zarządu Głównego PTS, informujemy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Od 2006r wysokość składki członkowskiej wynosi 150zł.

czytaj więcej
2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej
Konferencje

2017-08-24 II Międzynarodowa Konferencja "Rehabilitacja Seksualna 2017. Seksualność bez barier i uprzedzeń"

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

Warszawa, 14.11.2013

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP
Konsultant Krajowy w dziedzinie seksuologii
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jestem związany formalnie, organizacyjnie, ani w żaden inny sposób z ofertą przesyłaną pocztą elektroniczną pt. „O powodach, dla których kobiety uprawiają seks”. Pragnę zaznaczyć, że w ofercie tej bez mojej wiedzy i zgody posłużono się moim nazwiskiem, co uważam za naruszenie moich dóbr osobistych. Zamierzam nadać tej sprawie bieg prawny. 
Oświadczam   również,   że   jestem   świadomy   tego,   że   użyczanie   własnego   nazwiska i wizerunku do celów komercyjnych przez lekarza jest sprzeczne z etyką tego zawodu, zgodnie z art. 63 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej (2004). 
Jednocześnie pragnę ostrzec przed działalnością podmiotu odpowiedzialnego za rzeczoną informację.