Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

Warszawa, 14.11.2013

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP
Konsultant Krajowy w dziedzinie seksuologii
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jestem związany formalnie, organizacyjnie, ani w żaden inny sposób z ofertą przesyłaną pocztą elektroniczną pt. „O powodach, dla których kobiety uprawiają seks”. Pragnę zaznaczyć, że w ofercie tej bez mojej wiedzy i zgody posłużono się moim nazwiskiem, co uważam za naruszenie moich dóbr osobistych. Zamierzam nadać tej sprawie bieg prawny. 
Oświadczam   również,   że   jestem   świadomy   tego,   że   użyczanie   własnego   nazwiska i wizerunku do celów komercyjnych przez lekarza jest sprzeczne z etyką tego zawodu, zgodnie z art. 63 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej (2004). 
Jednocześnie pragnę ostrzec przed działalnością podmiotu odpowiedzialnego za rzeczoną informację.