Aktualności
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Zabierz głos w liście dyskusyjnej PTS

W ramach inicjatywy poprawy komunikacji między członkami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego utworzona została lista mailingowa.

Z założenia stanowić ma forum dostępne dla wszystkich członków PTS służące poruszaniu kwestii ważnych w praktyce klinicznej, umożliwiające uzyskanie porady lub pomocy dotyczącej rozwiązania konkretnych problemów, dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń, jak również omawianie bieżących wydarzeń istotnych dla seksuologii i funkcjonowania Towarzystwa, spraw związanych z kształceniem itp.

Odbiorcami wiadomości przychodzących na listę mailingową są członkowie PTS, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe. Wiadomości rozsyłane są z upublicznieniem jedynie adresu osoby wysyłającej wiadomość, adresy odbiorców pozostają ukryte ze względu na ochronę danych osobowych.

Od uczestników dyskusji w ramach listy mailingowej oczekiwane jest zachowanie zasady wzajemnego szacunku i postępowania zgodnego z zachowaniem tajemnicy lekarskiej/terapeutycznej w przypadku omawiania spraw dotyczących pacjentów (tj. przedstawianie informacji z pominięciem szczegółów umożliwiających identyfikację określonej osoby).

Aktywność na liście mailingowej z założenia nie jest poddawana moderacji przez administratora. Interwencje podejmowane będą jedynie w przypadku rażących naruszeń zasad komunikacji.