Aktualności
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
2016-01-26 Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 22.01.2016r

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i projektów aktów wykonawczych do w/w ustawy (zawartych w Druku sejmowym Sejmu VIII kadencji nr 189)

czytaj więcej
2015-11-18 Zaległe składki członkowskie

W imieniu Zarządu Głównego PTS, informujemy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Od 2006r wysokość składki członkowskiej wynosi 150zł.

czytaj więcej
2013-11-20 Oświadczenie Prezesa PTS prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza

W sprawie powtarzających się incydentów nielegalnego posługiwania się jego nazwiskiem w celach reklamowych

czytaj więcej
Konferencje

2016-05-05 Konferencja "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego" 19 - 20.11.2016

czytaj więcej
Polecamy

Zabierz głos w liście dyskusyjnej PTS

W ramach inicjatywy poprawy komunikacji między członkami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego utworzona została lista mailingowa.

Z założenia stanowić ma forum dostępne dla wszystkich członków PTS służące poruszaniu kwestii ważnych w praktyce klinicznej, umożliwiające uzyskanie porady lub pomocy dotyczącej rozwiązania konkretnych problemów, dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń, jak również omawianie bieżących wydarzeń istotnych dla seksuologii i funkcjonowania Towarzystwa, spraw związanych z kształceniem itp.

Odbiorcami wiadomości przychodzących na listę mailingową są członkowie PTS, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe. Wiadomości rozsyłane są z upublicznieniem jedynie adresu osoby wysyłającej wiadomość, adresy odbiorców pozostają ukryte ze względu na ochronę danych osobowych.

Od uczestników dyskusji w ramach listy mailingowej oczekiwane jest zachowanie zasady wzajemnego szacunku i postępowania zgodnego z zachowaniem tajemnicy lekarskiej/terapeutycznej w przypadku omawiania spraw dotyczących pacjentów (tj. przedstawianie informacji z pominięciem szczegółów umożliwiających identyfikację określonej osoby).

Aktywność na liście mailingowej z założenia nie jest poddawana moderacji przez administratora. Interwencje podejmowane będą jedynie w przypadku rażących naruszeń zasad komunikacji.